Injeksjoner i muskelskjelett apparatet

Etter en grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse vil man komme frem til en diagnose. Ut i fra dette vil vi legge opp en individuell behandlings plan. I enkelte tilfeller innebærer dette at det vil være nødvendig med injeksjoner for å oppnå best og raskest mulig behandlingsresultat. Vi kan da tilby i samråd med fastlege og sette ultralyd veiledet injeksjoner. Dette vil si at man gjør en injeksjon samtidig som man følger nålen på ultralydskjermen og fører da nålen presist til det aktuelle området man vil gjennomføre injeksjonen.

Priser: 

Ultralydundersøkelse: 680 kr

Ultralydveiledet injeksjon: 680 kr

value. quality care. convenience.